26-01-2018 - 31-05-2018
46 kursusdage kl. 9
Teater Nordkraft
Entré: 2975 kr

Underviser: Henrik Fevre Nørgaard. for dig der er ukampdygtig i en periode af dit liv Et dagskoletilbud som primært retter sig mod dig, der i en periode af dit liv føler dig f.eks. skrøbelig i sjælen, psykisk uligevægtig, har koncentrations- og

Hukommelsesbesvær, udbrændthed og stressproblemer, er i krise eller lign. Musikken vil være redskab til at genskabe dine ressourcer, selvværd og overskud. Musikalsk udfoldelse er for mange lig med større livskvalitet og træner vore sociale, individuelle, psykiske og fysiske kompetencer. Forudsætninger: At du kan synge eller orientere dig på et instrument samt at du har lyst til at spille musik. Hold 181870

Kontakt

Den Rytmiske Aftenskole
Teglgårds Plads 1
9000 Aalborg


 

Arrangement

sitelist.html