05-02-2018 - 07-05-2018
12 kursusdage kl. 10
Lille Skole for Voksne - Aalborg
Entré: 360 kr

Underviser: Gitte Jensen. Mindfulness Mindfulness er en simpel og effektiv måde at opnå bevidst nærvær. Med mindfulness lærer du at sænke kravene til dig selv og acceptere det der er

Mindfulness er en levemåde hvor du kan opnå en bedre livskvalitet gennem større accept af de vanskeligheder og udfordringer du møder i dit liv. Mindfulness kan være med til at give en øget følelse af indre ro, reducere stress og angst, øge koncentrationen, bedre nattesøvnen, øge evnen til at tackle kroniske smerter, hjælpe med at erkende og reducere eller stoppe automatiske tanker og handlinger og hermed reagere mere hensigtsmæssigt på vanskelige situationer På kurset bliver du præsenteret for forskellige mindfulnessøvelser. Der vil være teoretiske oplæg til at forklare og give forståelse for grundprincipperne i mindfulness og bedre forståelse af din egen situation og hvordan du ved hjælp af din indstilling til de udfordringer du møder, kan være med til at styrke dine evner til at tackle dem og opnå større accept for både dig selv og dine omgivelser. For at få det bedst mulige udbytte af kurset er det vigtigt, at du er indstillet på at skulle lave nogle hjemmeøvelser, ligesom det forventes at du deltager aktivt i selve undervisningen, der vil veksle mellem øvelser, teoretiske oplæg og dialog/erfaringsudveksling mellem kursisterne. Hold 2018078

Kontakt

Lille Skole for Voksne - Aalborg
Bispensgade 5-7, 2. sal
9000 Aalborg


 

Arrangement

sitelist.html