14-01-2018 - 25-03-2018
10 kursusdage kl. 15.30
Lille Skole for Voksne - Aalborg
Entré: 600 kr

Underviser: Jan Høst Aaris. Nærvær i et debatterende fællesskab Kunne du tænke dig: · at møde andre mennesker, som også mangler et fællesskab? · at udvikle dine samtalekompetencer? · at turde give udtryk for dine tanker i nye rammer?

· at få sparring på dine og andres tanker? · at kunne være i uenighed uden at blive personlig? · at blive bedre til at omgås mennesker? Så er denne studiekreds måske noget for dig. Vi vil debattere aktuelle samfundsrelevante emner, og der vil være stor mulighed for at være med til at sætte emner til debat. Det foregår på Lille Skole for Voksne, Bispensgade 7A, 9000 Aalborg. Studiekredsen udbydes som hensynstagende undervisning i henhold til lov om folkeoplysende voksenundervisning og er målrettet psykisk sårbare over 30 år. Studiekredsen holder åbent hver: Søndag fra kl. 15.30 til 19.00 Vi mødes første gang den 24/9 2017 Tovholderen er Jan Høst-Aaris, der er uddannet pressefotograf og cand.mag. i kommunikation. Jan har desuden skubbet til samfundsdebatten som både fotograf, videojournalist og skrivende journalist. Han glæder sig til at skabe et forum, hvor der debatteres om stort og småt fra medier og hverdag. Humor er en stor del af Jan, så der bliver sikkert plads til masser af grin og skæve, humoristiske og fællesskabende indgangsvinkler på aktuelle debatemner. Hold 2018046

Kontakt

Lille Skole for Voksne - Aalborg
Bispensgade 5-7, 2. sal
9000 Aalborg


 

Arrangement

sitelist.html