10-08-2017 - 25-08-2017
Mandag-tor kl. 12-22, fre kl. 15-21, søn kl. 11-16
Husets galleri
Et surreelt drømmeunivers, hvor kvinder og mænd forbindes i kroppe og sind

F. Bovbjerg udstillede i Husets Galleri under Aalborg Surreal i december 2016 som en blandt 34 forskellige up-coming unge kunstnere. Her viste han sig som en virkelig original og slagkraftig ekspressiv kunstner, der med en barsk sanselighed afdækker både det smukke og det grimme - og døden lige om hjørnet under livets nærvær. Det er langt fra pænhed, for her er mandsmod stoppet op i et surreelt drømmeunivers, hvor kvinder og mænd forbindes i kroppe og sind. Værkerne er alle lavet med inspiration fra eksistentiel angst og forvirring og sigter stilistisk efter punktet midt mellem realisme og obskur fantasi. De repræsenterer den dødelige krops nådesløse fængsling af sindets følte indadvendte uendelighed. I værkerne udtrykkes således de frustrationer som skabes af sindets uopnåelige trang til opløsningen og overskridelse af kroppen, og den angst som skabes af den smertelige erkendelse af kødets fasthed og lurende forfald. I flere af værkerne udtrykkes desuden, under stadigt samme tema, den uoverkommelige og umuligt store mængde indtryk der pludseligt kan ramme mennesket, idet virkeligheden indtages filterløst og i sin helhed. Det er den enorme mængde af indtryk, der tilbydes af virkelighedens tilsyneladende nøgne tilfældighed, der fremprovokerer den menneskelige angst, som fremstilles i værkerne. Længsel, absurditet og fortvivlelse over en uopnåelig transcendens har fremtvunget disse værker, der således aftegner bunden af den menneskelige virkelighed. Der afspejler sig dog i uoverlagte undertoner et naivt og næsten fornødent håb, der - i skarp kontrast til værkernes egentlige udtryk - utrætteligt triumferer, og trofast bærer os videre mod livet på trods af dets ubønhørlige eksistensvilkår. Velkommen til en udstilling der indbyder beskueren til at møde det barske og fortvivlende i den eksistentielle virkelighed. Et møde der i sin fortabte hårdhed og med tankerne rettet mod Sisyfos, med ironisk nødvendighed resulterer i et knæfald for håbet; menneskets utrættelige trodsighed

Kontakt

Husets galleri
Hasserisgade 10
9000 Aalborg


 

Arrangement

sitelist.html